Strona główna > Aktualności > Treści

Nowy projekt materiału i zastosowanie Bailey Bridge

Nov 02, 2017

Pionowa odległość od pokładu lub od dołu szyny do dolnej krawędzi nadbudowy nazywana jest wysokością budynku mostu, który jest nazywany wysokością mostu od pokładu mostu lub od spodu szyny do niskiej wody poziom lub droga poniżej mostu.Bailey Bridge

Wzdłuż środkowej linii mostu, pozioma odległość między końcami bocznej ściany przyczółka mostu (most bez przyczółka jest długością jezdni pomostu mostowego) nazywa się długością mostu lub całkowitą długością L ( Most autostradowy) .Bailey Bridge

Metalowy most demontażowy to kompletny zestaw stałych urządzeń mostowych, zwykle obejmujący górną konstrukcję, regulowaną wysokość środkowej stopki mostu, a także specjalny sprzęt do montażu i załadunku. To urządzenie jest używane głównie do ustawiania i wycofywania, użytkowania, ładowania, obsługi wygodnej, dobrej manewrowości, może być używane do ustawiania pojedynczego przęsła i wieloprzęsłowego mostu wodnego, ale także do wzmocnienia i naprawy uszkodzonego mostu stałego. Most

Są to drewniane mosty, mosty, mosty, mosty żelbetowe, mosty z betonu sprężonego (czasami określane jako trzy betonowe mosty), stalowy most i most Beam. Drewniany most łatwo ulega korozji i służy do tymczasowych mostów. Wytrzymałość na ściskanie kamienia i betonu jest wysoka, a wytrzymałość na rozciąganie jest niska, głównie w mostku Arch. Bridge Bailey

Ze względu na pojawienie się lekkich i wysokowytrzymałych materiałów, poprawę mechanizacji urządzeń, postęp urządzeń hydraulicznych i technologii spawania, wiele narodowych armii przyjęło takie metody, jak poprawa integralności konstrukcji i wznoszenie mechanizacji pracy, aby poprawić i rozwinąć standardowe wyposażenie mostu wojskowego w sposób ciągły.Bailey Bridge

Przedstawiciel: ciężki zmechanizowany most Związku Radzieckiego (TMM) i Most Pasa, most towarzyszący armii francuskiej (PAA), brytyjski most średni kratownicy (MGB) i stały most federalny niemieckiej armii Krupp i tak dalej.

Aby sprostać wymaganiom współczesnych działań wojennych, poręczny Bridge będzie rozwijał trendy w prefabrykacji, wyposażeniu i komponentach, aby wdrożyć regionalną standaryzację, wznosząc maszyny w celu osiągnięcia mechanizacji.Bailey Bridge

Standardowy most nadal jest zintegrowany wzdłuż konstrukcji, kierunek zmechanizowanej operacji jeszcze bardziej zwiększy długość montażu pojedynczego przęsła nieruchomego mostu, poprawi ładowność i prędkość montażu mostu, poprawi manewrowość pojazdu, poprawi standaryzację , serializacji i generalizacji sprzętu, i dostosować go do wymagań manewru powietrznego.Bailey Bridge